Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit

20/09/2022

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang en te nemen stappen in het ‘Europese Digitale Identiteit raamwerk’.

In een bijlage bij de Kamerbrief geeft van Huffelen haar visie op deze ontwikkeling en staat ze stil bij de kansen. Ook geeft ze aan welke publieke waarden ze wil verankeren en noemt ze een aantal belangrijke uitdagingen. Verder worden de resultaten gepresenteerd van een uitgebreid onderzoek naar het huidige speelveld van zogenoemde ‘digitale identiteit wallets’ in Nederland.

Autonome burgers

Voor een goed functionerende digitale samenleving is het van belang dat burgers in de digitale wereld autonoom kunnen zijn, en zelf kunnen beschikken over hun eigen data en identiteit. “Burgers moeten hun digitale omgeving kunnen begrijpen, zelf kunnen kiezen hoe zij zich daartoe willen verhouden en hun eigen gedrag kunnen bepalen”, zo schrijft de staatssecretaris.

Volgens van Huffelen spreekt dit in de digitale wereld niet vanzelf: “Daarom ga ik mij ervoor inzetten dat de manier waarop we in Nederland een digitale identiteit wallet introduceren het doel ondersteunt om burgers meer regie te geven op hun digitale leven. Alle activiteiten die ik op dit dossier inzet nemen we mee in de algemene werkagenda digitalisering.”

In de  Kamerbrief(link naar andere website) geeft de staatssecretaris een opsomming van de acties die er worden gestart. Zo wordt er een programma opgezet dat de inrichting, het toezicht en de governance voor de Nederlandse invulling van het Europese Digitale Identiteit raamwerk zal vormgeven. Ook komt er een open gesprek met wetenschap, bedrijfsleven, overheden, belangenbehartigers en burgers. Het doel hiervan is om belanghebbenden bij elkaar te brengen om te discussiëren over het in te richten EDI-stelsel en de ontwikkeling van een nationale wallet. En om te komen tot een goede open source wallet zal er open worden samengewerkt. Daarbij hoort ook in de praktijk beproeven en onderzoeken of wat wordt gemaakt echt werkt.