Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nieuwe opleidingen voor topambtenaren

04/10/2022

De RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) biedt vanaf oktober 2022 specifieke leerprogramma’s voor topambtenaren aan. Daarmee wordt bevorderd dat de ambtelijke top voldoende ‘I-kennis’ heeft en in staat is leiding te geven aan de digitale transitie.

2 nieuwe leergangen

Bureau ABD heeft na een succesvolle pilot, RADIO opdracht gegeven zowel ambtenaren behorend tot de topmanagementgroep (TMG(link naar andere website)) als de leden van de Algemene Bestuursdienst (ABD(link naar andere website)) op te leiden. Vanaf oktober 2022 gaan 2 Ambtelijke Professionaliteit Programma’s (APP) van start: TMG ICT APP en ABD ICT APP. Deelnemers kunnen hier met hun eigen leervraag aan de slag en bespreken actuele vraagstukken uit de praktijk. Daarnaast maakt RADIO bij de leergangen gebruik van lessen uit de overheid zelf, bijvoorbeeld die van Bureau Gateway(link naar andere website) en het Adviescollege ICT-toetsing(link naar andere website). Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via het ABD Leerportaal(link naar andere website).

Meer RADIO

De RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO(link naar andere website)) is opgezet om de kennis van ambtenaren op het gebied van digitalisering, informatievoorziening, ICT en innovatie te vergroten. Op hun website vind je e-learnings, webinars, cursussen en podcasts.