Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Ict-kosten gemeenten stijgen, maar versnelling zet niet door

18/10/2022

‘Daarnaast valt op dat investeringen in digitale volwassenheid zich terugverdienen’, aldus de M&I-benchmark.

De versnelde digitale verandering in gemeenteland tijdens de coronapandemie zet niet door, maar de ict-uitgaven blijven stijgen. In de jaarlijkse benchmark is MenI/Partners ‘voorzichtig positief’ en het adviesbureau ziet ‘dat gemeenten stappen aan het zetten zijn’.

SaaS en Omgevingswet

De ict-kosten stijgen voor het zesde jaar op rij meer dan de inflatie, blijkt uit de benchmark waar meer dan zeventig gemeenten aan deelnamen. ‘Als we naar de ict-kosten als percentage van de totale gemeentelijke begroting kijken zien we hetzelfde. In 2016 bedroeg dit percentage 2,6 procent waar dit in 2021 3,2 procent is.’

De softwarekosten nemen met 4 euro per inwoner toe en het percentage dat daarvan gaat naar Software as a Service-applicaties (SaaS), stijgt fors. ‘Daarnaast wordt er meer uitgegeven aan software voor beveiliging en de Omgevingswet.’

Het adviesbureau ziet dat gemeenten digitaal volwassener worden, maar dat er ook nog stappen te zetten zijn wat betreft bijvoorbeeld informatiebeveiliging en datagedreven werken. Dat zijn gelijk ook twee van de zes thema’s waar gemeenten zich het meest mee bezighouden, naast wet- en regelgeving, digitale volwassenheid, hybride werken en sourcing. ‘Steeds meer ict wordt als dienst afgenomen’, schrijft M&I over dat laatste punt. ‘Diensten uitbesteden betekent dat gemeenten regie moeten voeren.’

Op de toekomst voorbereid

De meeste tijd gaat naar het voldoen aan wet- en regelgeving en volgens enkele gemeenten gaat dit ten koste van de keuzevrijheid bij andere onderwerpen. ‘Daarnaast valt op dat investeringen in digitale volwassenheid zich terugverdienen.’ De ict-kosten voor gemeenten die op de toekomst zijn voorbereid (volgens de inschatting van M&I) zijn slechts 1 euro per inwoner hoger dan ‘traditionele’ gemeenten. ‘Om van traditioneel naar het kwadrant toekomstvoorbereid te komen zijn echter wel stevige investeringen nodig die zich pas later uit zullen betalen.’

Het adviesbureau vindt het opvallend dat de hoeveelheid ict-personeel gelijk is gebleven aan vorig jaar. ‘Door het steeds meer uitbesteden van diensten hadden we verwacht dat de omvang van de informatiemanagementfuncties (die de regietaken uitvoeren) zouden groeien.’ Er zou wel een verschuiving zijn van systeembeheer naar functioneel applicatiebeheer, mogelijk omdat gemeenten steeds meer met cloudapplicaties werken in plaats van eigen systemen. ‘Mogelijk stijgt de informatiemanagementfunctie niet in omvang omdat deze groep meer regietaken op zich neemt.’

Bron: BinnenlandsBestuur digitaal