Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Verschillende cyberrisico’s in kaart gebracht

18/10/2022

 

In de nieuwe Rijksbrede Risicoanalyse staan verschillende dreigingen die onze samenleving kunnen ontwrichten. In totaal zijn meer dan 60 scenario’s uitgewerkt, verdeeld over 9 dreigingsthema’s. Hoofdstuk 9 gaat specifiek over cyberdreigingen.

 

 

 

 

Lastig voorspelbaar

Binnen het thema cyberdreigingen zijn voor 5 scenario’s de gevolgen en dreigingen in kaart gebracht. In bovenstaand figuur worden deze scenario’s weergegeven. Het valt op dat de waarschijnlijkheid van de scenario’s sterk uiteenloopt en dat de impact relatief beperkt blijft. Hierbij wordt benadrukt dat bij cyberdreigingen niet goed in te schatten valt welke vervolgeffecten er precies zullen optreden bij niet werkende digitale systemen, netwerken en diensten.

Impact

Een andere verklaring voor de relatief lage impact is dat verstoringen in veel gevallen van korte duur zijn. Ook kunnen ze na verloop van tijd opgevangen worden met alternatieven of back-up systemen, terwijl de daadwerkelijke herstelwerkzaamheden nog doorgaan. Verder zorgt de decentrale architectuur van het internet ervoor dat veel verstoringen beperkt blijven tot een specifieke groep gebruikers of diensten. Die kunnen weliswaar (wereld)wijdverspreid zijn, maar de effecten zijn relatief geconcentreerd.

Volledige risicoanalyse

Vanuit deze analyse wordt bevestigd dat de digitalisering van de samenleving steeds meer een onderwerp van strategisch en (geo)politiek belang is. Waardoor op termijn onze open en digitale economie in het geding kan komen. De volledige Rijksbrede Risicoanalyse lees je hier(link naar andere website). Deze is in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid(link naar andere website) (NCTV) opgesteld door het Analistennetwerk Nationale Veiligheid. Dit overzicht van alle verschillende dreigingen en bijbehorende risico’s wordt gebruikt bij de ontwikkeling van de Rijksbrede Veiligheidsstrategie die volgend jaar wordt gepubliceerd.