Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nieuwe cybersecuritystrategie gepresenteerd

01/11/2022

Nederland is in staat om op een veilige wijze de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren en tegelijkertijd onze veiligheid en publieke waarden te beschermen.

Dat is het doel van de Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028(link naar andere website). Hierin zet het kabinet de ambities en acties voor een digitaal veilige samenleving uiteen.

De strategie beschrijft de visie op de digitale samenleving en de rol van overheid, bedrijven en burgers daarin. In het bijbehorende actieplan staan concrete acties voor een digitaal veilige samenleving.

4 pijlers, 12 doelen

De strategie is ‘gebouwd’ op 4 pijlers waaronder in totaal 12 doelen worden geformuleerd:

Pijler I: Digitale weerbaarheid van de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties

Doelen:

 1. Organisaties hebben zicht op cyberincidenten, -dreigingen en -risico’s en hoe hiermee om te gaan.
 2. Organisaties zijn goed beschermd tegen digitale risico’s, en nemen hierin hun belang voor de sector en andere organisaties in de keten mee.
 3. Organisaties reageren, herstellen en leren snel en adequaat op en van cyberincidenten en -crises.

Pijler II: Veilige en innovatieve digitale producten en diensten

Doelen:

 1. Digitale producten en diensten zijn veiliger.
 2. Nederland heeft een sterke cybersecuritykennis- en innovatieketen.

Pijler III: Tegengaan van digitale dreigingen van staten en criminelen

Doelen:

 1. Nederland heeft zicht op digitale dreigingen van staten en criminelen.
 2. Nederland heeft grip op digitale dreigingen van staten en criminelen.
 3. Staten houden zich aan het normatief kader voor verantwoordelijk statelijk gedrag in de digitale ruimte.

Pijler IV: Cybersecurity-arbeidsmarkt, onderwijs en digitale weerbaarheid van burgers

Doelen:

 1. Burgers zijn goed beschermd tegen digitale risico’s.
 2. Burgers reageren snel en adequaat op cyberincidenten.
 3. Leerlingen krijgen onderwijs in digitale vaardigheden gericht op veiligheid.
 4. De Nederlandse arbeidsmarkt kan voldoen aan de toenemende vraag naar cybersecurity-experts.

Eerder over dit onderwerp