Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Verantwoorde inzet van algoritmen

01/11/2022

Algoritmen worden met wetgeving en toezicht eerlijk en transparant gemaakt. “…zodat burgers en bedrijven op een goede behandeling kunnen vertrouwen.”

Dat schrijft staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering in haar brief over de publieke controle op algoritmen(link naar andere website) aan de Tweede Kamer.

Om te komen tot een verantwoorde inzet van algoritmen speelt Europees beleid en wetgeving een grote rol.

4 doelen

In de brief gaat de staatssecretaris in op de wijze waarop het kabinet wil omgaan met de inzet van algoritmen. Daarvoor worden 4 doelen benoemd.

 1. Betere bescherming van burgers online:
  Het kabinet komt met aanvullende wetgeving en investeert in informatievoorziening, toezicht, handhaving, kennisdeling en bewustwording. Kinderen krijgen extra online bescherming.
 2. Duidelijke eisen voor overheidsorganisaties:
  Er komt een “implementatiekader dat voor alle overheidsorganisaties adviseert welke waarborgen in acht dienen te worden genomen bij de inzet van algoritmen.” Deze waarborgen worden zowel vooraf als tijdens het gebruik van het algoritme getoetst.
 3. Transparantie over de inzet van algoritmen:
  Het kabinet gaat het voor overheidsorganisaties verplicht stellen om een algoritmeregister op te stellen en te beheren. Zo kan de overheid worden gevolgd en bevraagd of zij zich aan de regels houdt.
 4. Het kabinet versterkt het toezicht op algoritmen:
  Het kabinet investeert in de Autoriteit Persoonsgegevens en er komt een algoritmetoezichthouder. Daarnaast wordt de samenwerking en samenhang tussen de diverse digitale toezichthouders versterkt.

Meer informatie