Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Sites en apps sneller toegankelijk met nieuw programma

15/11/2022

Om de digitale kanalen van de overheid sneller toegankelijk te krijgen, komt het ministerie van BZK met het DigiToegankelijk toezichts- en ondersteuningsprogramma (DT TOP).

Het programma biedt een ondersteuningsregeling voor overheidsorganisaties die moeite hebben om hun websites en (mobiele) apps voor iedereen toegankelijk te maken. Dat is sinds 2018 wettelijk verplicht. Sinds september 2020 zijn overheden verplicht om voor al hun websites een toegankelijkheidsverklaring te maken en te publiceren. Voor apps geldt deze verplichting vanaf juni 2021.

Wat doet DT TOP?

Met DT TOP kunnen organisaties praktische hulp krijgen bij het verbeteren van de toegankelijkheid van hun kanalen. Verder kunnen organisaties via een speciaal dashboard zien hoe het staat met de toegankelijkheid van hun digitale kanalen. Dit als onderdeel van een stappenplan voor digitale toegankelijkheid, eerder dit jaar door staatssecretaris van Huffelen toegezegd aan de Tweede Kamer.

Toegankelijkheidsslag kan sneller

Gebruiker Centraal(link naar andere website) geeft aan dat van veel sites en apps nog geen verklaring is gepubliceerd. En van de digitale kanalen mét verklaring, zijn nog niet alle kanalen helemaal digitaal toegankelijk.

Lees meer(link naar andere website) over waar je nu al terecht kan met vragen of voor praktische ondersteuning voor je eigen organisatie. DigiToegankelijk(link naar andere website) houdt je op de hoogte van de voortgang op de ondersteuningsregeling en het dashboard.