Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

De menselijke maat bij overheidsdigitalisering

29/11/2022

“Werk niet datagedreven, maar mensgedreven.” Want dan blijf je je bewust van ethische dilemma’s bij het werken met data en maak je de juiste keuzes. Dat is het pleidooi van de Zuid-Hollandse gedeputeerde Willy de Zoete tijdens de Ethiek en Technologieshow. Nu te beluisteren(link naar andere website) in de podcast ‘De Achtertuin’.

Overheden gebruiken data en digitale technologie voor het oplossen van maatschappelijke opgaven. Maar het gebruik van data en technologie brengt ook risico’s en ethische dilemma’s met zich mee. Denk aan risico’s op schade aan privacy, veiligheid en reputatie van burgers en organisaties. Belangrijk dus dat we data en technologie een verantwoorde manier inzetten.

Concrete voorbeelden

Kan een verkeerslicht eigenlijk bevooroordeeld zijn? Kunnen camerabeelden anoniem zijn? En hoe beleven mensen natuurgebieden met drones? Zo maar een paar ethische dilemma’s die provincies tegenkomen. Gedeputeerde Willy de Zoete van de provincie Zuid-Holland is portefeuillehouder ethiek in de Bestuurlijke Kopgroep Digitalisering van het IPO. In de podcast ‘De Achtertuin’ vertelt zij hoe provincies de menselijke maat kunnen bewaken bij het werken met data. Dat doet ze aan de hand van concrete voorbeelden zoals inspecties van duinen met drones.

Beluister deze podcast(link naar andere website).