Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

GT Connect 2

29/11/2022

GT Connect 2 is een gezamenlijke aanbesteding waarmee VNG voor gemeenten diensten in wil kopen als aanvulling op en in koppeling met Microsoft Teams als reeds bestaand telefonieplatform bij deelnemers, op basis waarvan deelnemers in staat worden gesteld Microsoft Teams in te zetten als primair communicatieplatform. GT Connect 2 is de opvolger van GT Connect.

Doel van dit project

VNG Realisatie wil met dit project diensten gezamenlijk inkopen als aanvulling op en in koppeling met Microsoft Teams als reeds bestaand telefonieplatform bij deelnemers, op basis waarvan deelnemers in staat worden gesteld Microsoft Teams in te zetten als primair communicatieplatform.

PLANNING 2022/2023

In de tweede helft van oktober 2022 heeft de marktconsultatie plaatsgevonden. De aanbestedingsstrategie is mede op basis van de inzichten daaruit aangepast. Op 4 november 2022, is vervolgens de definitieve aanbestedingsstrategie GT Connect 2 v1.0, na goedkeuring door de stuurgroep GT, gepubliceerd. Hiermee is het fundament voor de aanbesteding gelegd. Eind 2022 wordt het aanbestedingsbestek gepubliceerd en het streven is om in het eerste kwartaal van 2023 een werkend contract te hebben.

DEELNAME GT CONNECT 2

Vanaf 15 november tot en met 14 december 12.00 uur, staat de aanmelding voor deelnemers open. Om uw organisatie in te schrijven, dient u een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier (te vinden onder Publicaties) te sturen naar gtproject@vng.nl.

MEER WETEN?

Uiteraard houden wij u met regelmaat op de hoogte van alle ontwikkelingen. Dat doen wij onder meer door middel van maandelijkse webinars en digitale inloopsessies.

Heeft u interesse om deel te nemen aan de webinars of de inloopsessies, dan kunt u zich hieronder direct aanmelden.

  • In de webinars nemen we u mee in het proces en de nieuwste ontwikkelingen.
    Op 15 december 2022 is het laatste webinar van 10.30 uur tot 12.00 uur. Aanmelden kan via webinargeek.
  • De digitale inloopsessies zijn met name bedoeld zijn voor het stellen van vragen.

De tot nu toe gestelde vragen (en de antwoorden daarop) zijn gebundeld in een FAQ, te vinden onder Publicaties.
Op 29 november 2022 is de laatste digitale inloopsessie van 14.00 uur tot 15.00 uur. U schrijft zich daarvoor in door een e-mail te sturen naar het gtproject@vng.nl onder vermelding van de datum. Daarna ontvangt u van ons een uitnodiging in Teams.

Ontvang ook altijd de laatste informatie direct in de mail, meldt u aan voor de interessegroep GT Connect 2.

Voor meer informatie ga naar GT Connect 2 | VNG