Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Kabinet presenteert strategie digitale economie

29/11/2022

Een weerbare, ondernemende, vernieuwende en duurzame digitale economie, waarin iedereen in Nederland mee kan doen. Dat is de ambitie van de Strategie Digitale Economie.

De strategie(link naar andere website) is door minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat namens het kabinet aangeboden aan de Tweede Kamer.

5 pijlers

De strategie is gebaseerd op 5 pijlers:

  1. Versnellen digitalisering mkb
  2. Stimuleren digitale innovatie en vaardigheden
  3. Creëren van de juiste randvoorwaarden voor goedwerkende digitale markten en diensten
  4. Behouden en versterken van een veilige, betrouwbare en hoogwaardige digitale infrastructuur
  5. Versterken cybersecurity

Samenhang met beleid

Digitale economie is 1 van de 4 thema’s uit de hoofdlijnenbrief digitalisering, samen met digitaal fundament, digitale overheid en digitale samenleving.  In de onlangs verschenen Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren staan digitale overheid en een deel van het digitale fundament centraal.

Het thema cyberveiligheid, een belangrijk onderdeel van het digitaal fundament, is uitgewerkt in de Nederlandse Cybersecurity Strategie. De agenda voor de ‘digitale samenleving’ volgt in de eerste helft van 2023.