Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Project Informatiepunten Digitale Overheid

29/11/2022

Met het project Informatiepunten Digitale Overheid wil de VNG gemeenten actief begeleiden bij de lokale regie op de IDO’s. Dit is een nieuwe wettelijke taak die zij per 1 januari 2023 hebben. Daarnaast heeft het project als doel het (bestuurlijke) bewustzijn van het nut van de IDO’s als instrument in het lokaal beleid te vergroten.

Activiteiten

Om gemeenten voor te bereiden en te ondersteunen bij de bestuurlijke regie op de IDO’s, richt het project zich op:

  • Het informeren van de gemeenten, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau.
  • Het verbinden van de relevante partijen, zowel landelijk als lokaal (bibliotheken en organisaties voor bevordering van digitale inclusie)
  • Het bevorderen van uitwisseling van kennis tussen gemeenten
  • De ontwikkeling van instrumenten ter ondersteuning van gemeenten (zoals het organiseren van webinars, opzetten van een VNG-forum Forum Digitale Inclusie).
  • Het schrijven van een handreiking, die gemeenten helpt bij het oppakkken van de regierol m.b.t. IDO’s.
  • De totstandkoming van een factsheet voor bestuurders over de financiering door middel van de Specifieke Uitkering.

Doel van het project

Aan het einde van de looptijd van het project:

  • Zijn alle gemeenten op de hoogte van de IDO’s en meerwaarde van deze informatiepunten voor het bevorderen van digitale inclusie.
  • Zijn alle gemeenten op de hoogte van de IDO’s en meerwaarde van deze informatiepunten voor het bevorderen van digitale inclusie.
  • Zijn gemeenten geïnformeerd over de uitgangspunten en randvoorwaarden (mogelijk in de vorm van bestuurlijke afspraken) over de IDO’s, die gedurende het project worden gemaakt.
  • Hebben gemeenten handvatten voor de verbinding met het lokale beleid en de lokale digitale dienstverlening.

Meer lezen