Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Reactie op de nieuwe Nederlandse cybersecuritystrategie

29/11/2022

 

In de Nederlandse cybersecuritystrategie beschrijft het kabinet zijn visie op een digitaal veilige samenleving en de rol van de overheid, bedrijven en burgers daarin. De VNG vindt dat met de strategie goede stappen worden gezet. Toch zijn er vanuit de optiek van de lokale overheid nog enige aandachtspunten.

Pijlers strategie

De doelen van de Nederlandse cybersecuritystrategie (NLCS) zijn geformuleerd langs 4 pijlers.

  1. Het verhogen van de digitale weerbaarheid van de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
  2. Het bieden van veilige en innovatieve digitale producten en diensten in ons land.
  3. Het tegengaan van digitale dreigingen van staten en criminelen.
  4. Het opleiden en aannemen van voldoende cybersecurityspecialisten, onderwijs over digitale veiligheid en hetvergroten van digitale weerbaarheid van burgers.

Zo worden er goede stappen gezet die ook de thema's van de agenda Digitale Veiligheid van de VNG versterken.

Uitdagingen gemeenten

 In het licht van de NLCS zien gemeenten met name de volgende uitdagingen:  

  • De vertaling van het fysieke veiligheidsstelsel naar digitale veiligheid, inclusief afspraken over verantwoordelijkheden, rollen, taken en bevoegdheden.
  • Het situationeel beeld: de informatiepositie van gemeenten voor de digitale veiligheid van hun eigen organisatie én van maatschappelijk relevante organisaties in de gemeente.
  • De structurele financiering, zowel voor uitvoering van de NLCS op lokaal niveau, alsook voor de andere uitdagingen om de digitale veiligheid van de gemeente en de stad te vergroten.  

Convenant rijk-gemeenten

Om deze uitdagingen te adresseren werken we dit jaar toe naar een bestuurlijk convenant rijk-gemeenten. In dit convenant worden afspraken gemaakt waardoor we met elkaar kunnen zorgdragen voor een goede uitvoering van de NLCS en een veilige(re) digitale samenleving.