Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Principes Digitale Samenleving unaniem aangenomen op ALV

13/12/2022

De Principes voor de Digitale Samenleving geven weer hoe gemeenten omgaan met digitalisering en innovatieve technologie in de openbaar toegankelijke ruimte. Tijdens de ALV stemde 100% van de gemeenten in met het voorstel hierover.

Een kader voor dilemma’s

De principes bieden gemeenten ambities en een gezamenlijk kader voor het omgaan met dilemma’s die digitalisering met zich meebrengt. Bijvoorbeeld bij het verzamelen en gebruiken van data voor beleid. Publieke waarden, zoals democratische besluitvorming, maatschappelijke waarde en transparantie staan daarbij centraal.

Aanscherping naar aanleiding van ontwikkelingen

De geactualiseerde principes vormen een vervolg op de eerste versie, die in 2019 op de ALV werden vastgesteld. Samen met gemeenten en na consultatie van inwoners, kennisinstellingen, marktpartijen en belangengroepen hebben we de principes geüpdatet. De snelle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering maakte deze update noodzakelijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het toenemende aanbod van biometrische technologie. Zo spreken we ons in de principes uit tegen het gebruik van biometrische surveillancetechnieken, zoals gezichtsherkenningstechnologie.

Ook de inzet van data in de toeslagenaffaire heeft het denken over digitale technologie aangescherpt. Verder bieden de vernieuwde principes houvast om ethiek in de organisatie een plek te geven, door de gemeenteraad die altijd betrokken moet zijn.

Startpunt voor gesprek over onze digitale samenleving

Deze principes zijn nadrukkelijk niet als eindstation bedoeld, maar als prikkelend nieuw startpunt van het gesprek over onze digitale samenleving. De principes hebben ook al tot reacties uit het veld geleid. Enkele daarvan zijn hieronder te vinden.

Meer informatie