Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Zet digitale continuïteit op de directie-agenda

13/12/2022

De handreiking ‘Digitale Continuïteit en Weerbaarheid op de bestuurstafel’ bereidt organisaties voor op verstoring en uitval van telecommunicatie of IT. En maakt bestuurders bewust van het belang van digitale continuïteit en weerbaarheid binnen de organisatie.

De handreiking is ontwikkeld door Agentschap Telecom (AT) en beschrijft handvatten voor bedrijven en organisaties. Het gaat daarbij om de organisatorische kant, en wat nodig is in de communicatie tussen het lijnmanagement, CISO en de directie.

Aan de bestuurstafel

Agentschap Telecom wil digitale kwetsbaarheid en het belang van digitale continuïteit en weerbaarheid (hoger) op de agenda van directies krijgen. De handreiking helpt verantwoordelijke lijnmanagers en Chief Information Security Officers (CISO’s) om hierover met de directie in gesprek te gaan, en deze de juiste informatie te geven. Vervolgens kunnen bestuurders betere besluiten nemen over risico’s en investeringen voor digitale weerbaarheid.

Samenwerking

Verschillende partijen werkten mee aan de handreiking, zoals de Haagse Hogeschool, het Digital Trust Center, ECP Platform voor de InformatieSamenleving en het Nationaal Cyber Security Centrum.

Bekijk de handreiking(link naar andere website), die één van de tools is binnen het Vijfstappenplan Telekwetsbaarheid(link naar andere website).