Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Toegankelijkheidseisen toegevoegd aan sectordossier

23/03/2023

PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, heeft aan het sectordossier de toegankelijkheidseisen toegevoegd over het inkopen en aanbesteden van ICT-projecten. Hierdoor worden kostbare en tijdrovende herstelwerkzaamheden op het gebied van digitale toegankelijkheid voorkomen.

Aanbestedingsvoorwaarden

Bij het ontwikkelen van websites en apps is het belangrijk om in de ontwikkelfase al rekening te houden met de eisen voor digitale toegankelijkheid. Daarom heeft PIANOo(link naar andere website) de informatie voor digitale toegankelijkheid toegevoegd aan het sectordossier. Want het achteraf toegankelijk maken van websites en apps is complex en kostbaar. Aanbestedende diensten kunnen deze verplichtingen weer opnemen in hun aanbestedingsvoorwaarden. Lees meer: Bepalen van de ICT behoefte(link naar andere website) en Over diversiteit en inclusie.(link naar andere website)

Motie

Deze ontwikkeling vloeit voort uit de motie Strolenberg en De Kort(link naar andere website) die de Tweede Kamer in oktober 2022 aannam. Hierin werd gevraagd om met spoed de eisen voor digitale toegankelijkheid op te nemen in de aanbestedingsvoorwaarden voor nieuwe websites en apps van de overheid. Ook maakt het onderdeel uit van het stappenplan voor digitale toegankelijkheid door staatssecretaris Van Huffelen.

Heb je vragen rondom het thema digitale toegankelijkheid of praktische ondersteuning voor je eigen organisatie nodig? Neem contact op met het DigiToegankelijk toezichts- en ondersteuningsprogramma (DigiToegankelijk TOP).