Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

4 adviezen voor start ICT-projecten

18/04/2023

Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) voerde in 2022 18 onderzoeken uit. Na een analyse op deze onderzoeken ziet het adviescollege dat een aantal risicofactoren bij ICT-projecten steeds terugkeren. Zij delen deze kennis zodat overheidsorganisaties die met ICT-projecten aan de slag gaan beter voorbereid zijn. De eerste 3 adviezen zijn gebaseerd op de conclusies van de onderzoeken in 2022. Het vierde advies is gebaseerd op rode draden over meerdere jaren heen.

Adviezen

  1. Betrek ICT direct wanneer je start met het maken van nieuw beleid of nieuwe wetten. Vaak wordt tijdens de beleidsontwikkeling al heel gedetailleerd vastgelegd wat er moet gebeuren en hoe dat moet, zonder dat er is gekeken of dit vanuit ICT-perspectief de beste oplossing is.
  2. Bij elke vernieuwing adviseert het Adviescollege om de volgende tips in het achterhoofd te houden: begin met kleine stapjes. Start met het aanpakken van het grootste probleem. Ga pas investeren in nieuwe systemen als je zeker weet dat het oude systeem op termijn vervangbaar is.
  3. Maak gebruik van interne en externe onderzoeken. Formuleer een duidelijke opdracht en geef de onderzoeker de ruimte voor extra observaties. Zorg ervoor dat het onderzoek tijdig plaatsvindt zodat men de adviezen in een volgend onderzoek mee kan nemen.
  4. Zorg voor een stevige basis. Doordenk de start van een project volledig. Maak een goede business case en onderzoek alternatieven. Maak een realistische inschatting van de projectomvang en de bijbehorende kosten. Zorg voor een goede fasering en beproef op kleine schaal de nieuwe technologie. Zorg voor voldoende kennis in het ontwikkelteam en voor toegang tot de juiste ontwikkelomgevingen. Denk tenslotte vooraf na over een implementatieplan.

Meer informatie

De hele jaarrapportage inclusief alle adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing is downloadbaar via de website(link naar andere website). Professionals die met ICT projecten aan de slag gaan vinden via de website ook handige tools. Denk aan de Handreiking Businesscases – Bezint eer ge begint(link naar andere website) en het toetskader(link naar andere website) om de belangrijkste risico’s van projecten te inventariseren.