Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Impact nieuwe EU-wetten op gemeenten

28/04/2023

‘Digital Decade’ beschrijft de Europese plannen voor de digitale transformatie van de EU in 2030. Daar komt veel wet- en regelgeving uit voort. Een impactanalyse van de VNG geeft op hoofdlijnen de impact op gemeenten weer.

Tussen nu en 2026 krijgen gemeenten te maken met 13 nieuwe wetten die de digitale toekomst van Europa vormgegeven. De wetten hebben ook impact op de digitaliseringsopgave van gemeenten. VNG onderzocht die impact in de Analyse Samenhang Europese Digitale Wetgeving(link naar andere website).

Samenhang, overzicht en inzicht

Het document biedt:

  • Samenhang: want de impact van deze wetten moet in samenhang worden bekeken, en niet per wet afzonderlijk.
  • Overzicht: de wetten zijn gegroepeerd in 8 categorieën, zoals impact op security, communicatie of toezicht en handhaving. Een wet kan wel in meerdere categorieën vallen.
  • Inzicht in de onderlinge afhankelijkheden tussen verschillende overheidslagen: gemeenten zijn voor het uitvoeren van sommige taken bijvoorbeeld afhankelijk van landelijke voorzieningen.

Een goed begin…

Een deel van de wetten is al van kracht. Zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Cybersecurity Act en Payment Services Directive 2 (PSD2). Voor eind 2026 moet de rest van de wetten ook actief zijn. Voorbereiding is belangrijk. Het lezen van de impactanalyse kan een goede start zijn, voor bewustwording, kennisverzameling en een gevoel van urgentie, zo zegt de VNG.

De VNG komt nog met een aanpak. Die ondersteunt aan de ene kant gemeenten en zoekt aan de andere kant de interbestuurlijke samenwerking met het rijk.

Meer weten

Lees de berichtgeving bij VNG(link naar andere website)

Meer over implementatie EU-regelgeving in samenhang ondersteunen in de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren