Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

NEDICTOR wordt “een teller” in de gemeentelijke digitale transformatie

28/04/2023

Op 26 april 2023 heeft de Vereniging van Informatie- en Automatiseringsprofessionals bij Gemeenten (VIAG) een belangrijke stap gezet in haar transitie naar een modernere organisatie die zich wil richten op de digitale transformatie binnen de Nederlandse gemeenten. Een complexe en uitdagende taak die niet alleen kennis en vaardigheden op het gebied van technologie vereist, maar ook begrip van de wet- en regelgeving en het vermogen om effectief samen te werken met verschillende belanghebbenden. Die behoefte is meer dan ooit aan de orde.

De organisatie had eind vorig jaar besloten zichzelf te transformeren om beter tegemoet te komen aan het brede takenpakket van de digitale transformatie binnen de Nederlandse gemeenten. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de technologische ontwikkelingen, maar vooral ook naar de impact daarvan op de werkwijzen en processen binnen de gemeenten.

Tijdens de algemene ledenvergadering werd (unaniem) ingestemd met de goedkeuring van de nieuwe visie, statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging onder de nieuwe naam NEDICTOR (Nederlandse ICT Organisatie). Deze nieuwe naam staat in het Latijn voor "een teller", waarmee men aangeeft dat iedereen binnen de gemeentelijke digitale transformatie meetelt  voor de vernieuwde organisatie. NEDICTOR wil dan ook een gangmaker zijn waarbij alle betrokken partijen samenwerken om deze klus te gaan realiseren.

De transitie van VIAG naar NEDICTOR is tevens een logische stap in een wereld waarin digitalisering en automatisering steeds belangrijker wordt. Ontwikkelingen hierin gaan in een dermate hoog tempo zodat gemeenten dit soms moeilijk kunnen bijhouden.  Het is van cruciaal belang dat gemeenten zich kunnen aanpassen aan deze veranderingen en daarvoor de juiste expertise en ondersteuning krijgen. NEDICTOR wil hierin een rol spelen door het bieden van een platform waarop informatie en kennis gedeeld wordt, waar ervaringen uitgewisseld worden en waar gezamenlijk naar oplossingen gezocht wordt voor de uitdagingen waar gemeenten voor staan.

Breed perspectief

Het is dan ook van belang dat NEDICTOR zich richt op een brede groep van stakeholders. Zo wil de organisatie niet alleen de bedrijfsleden betrekken bij haar activiteiten, maar vooral ook goed luisteren naar de leden in de gemeenten zelf die het vaak moeilijk hebben met de talrijke veranderingen. Binnen het kader van de wetgeving, continue wijzigingen en vernieuwingen op het gebied van technologie wil NEDICTOR de leden ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden. NEDICTOR zal zich daarom richten op thema’s zoals inkoop, cybersecurity, common ground, wet open overheid, cloud en AI - ’artificial intelligence’, om gemeenten te helpen bij het omgaan met deze uitdagingen en veranderingen.

Stuurgroep en bedrijvenconsortium

Om haar doelstellingen te bereiken, heeft NEDICTOR de ambitie om zelf een stuurgroep op te zetten binnen die brede groep van stakeholders. In deze stuurgroep wil NEDICTOR vooral de aandacht van de gemeenteleden en hun functioneren naar voren brengen. Het is voor de vereniging belangrijk dat deze groep gehoord wordt, zodat er oplossingen gevonden kunnen worden die rekening houden met hun specifieke uitdagingen en behoeften.

Maar ook met bedrijfsleden wil men de samenwerking versterken, zodat zij hun kennis en expertise kunnen delen en gemeenten kunnen helpen bij het oplossen van problemen. Dit laatste zal gebeuren onder de vorm van een bedrijvenconsortium waarbinnen vraag/behoefte en aanbod dichter bij elkaar gebracht kan worden.

Regio's als basis

Zowat het belangrijkste aspect van de transitie van VIAG naar NEDICTOR wordt de rol die de regio's gaan spelen binnen de nieuwe organisatie. Niet in het minst omdat ze de grondslag, de basis en daarmee de ruggengraat vormen van de vereniging, maar vooral omdat door meer regionale betrokkenheid NEDICTOR de lokale behoeften nog beter hoopt te kunnen begrijpen om hierop in te kunnen spelen. Elke regio heeft zijn eigen specifieke uitdagingen en behoeften op het gebied van digitalisering, maar er is ook veel kruisbestuiving tussen de regio’s mogelijk.

Bij de regionale bijeenkomsten - al of niet online - zullen leden van NEDICTOR opnieuw en versterkt samen kunnen komen om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen. Versterkte regio’s kan de samenwerking tussen gemeenten onderling alleen maar bevorderen. Het organiseren van regionale werk- of vakgroepen is daarbij één van de mogelijkheden.

De transitie van de VIAG naar NEDICTOR is in ieder geval een belangrijke stap. Het geeft aan dat de vereniging de uitdagingen en complexiteit van de digitale transformatie ernstig neemt en zich actief wil inzetten voor een betere en meer inclusieve aanpak van haar leden.

De komende maanden zal stapsgewijs duidelijk worden hoe de vorm en uitwerking in het functioneren van NEDICTOR-terrein er uit zal gaan zien. Wij kijken er alvast naar uit.