Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Betrekt overheid burgers bij ontwikkeling digitale diensten?

17/05/2023

De Nederlandse overheid gaat steeds meer digitale diensten aanbieden. Maar vergeleken met andere landen betrekt Nederland burgers weinig bij de ontwikkeling. Dat blijkt uit de factsheet De digitale overheid in kaart?(link naar andere website) van het Rathenau Instituut.

Digital Government Index

Op de basisvaardigheden, zoals het vinden van informatie op internet, scoort Nederland hoog. Maar vergeleken met andere landen betrekt Nederland burgers weinig bij het ontwikkelen van digitale diensten. Met een score van 0,18 voor proactiviteit in de Digital Government Index(link naar andere website) zit Nederland ver onder het OESO-gemiddelde van 0,42.

Ontwikkelpunten

Om de score te verbeteren kan Nederland vaker data over gebruikers betrekken bij de ontwikkeling van digitale overheidsdiensten. Ook kan men de publieke betrokkenheid verhogen met behulp van online platforms. In de onderzoeken Online meebeslissen(link naar andere website) (2018) en Voor het voetlicht(link naar andere website) (2022) benadrukt het Rathenau Instituut de relevantie van digitale inspraak bij beleidsvorming en geeft aanbevelingen voor het inrichten hiervan.

Succesvolle digitalisering

“Nederland stijgt gemiddeld genomen in metingen van digitale publieke dienstverlening”, zegt Alexandra Vennekens, onderzoekscoördinator bij het Rathenau Instituut. “Maar succesvolle digitalisering van de overheid gaat niet alleen om de mate van digitalisering, maar ook om de manier waarop. Blijven processen transparant? Worden de rechten van burgers beschermd? Is er zicht op de gevolgen als het misgaat? En zijn die dan nog te repareren? Dit wordt door internationale ranglijsten niet goed in kaart gebracht.”