Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

BRO 3D-data eenvoudiger toegankelijk

16/05/2023

De Geologische Dienst Nederland (TNO) en de BRO werken samen om eenvoudiger gebruik te maken van geodata uit basisregistraties. Deze BRO-data kunnen gebruikers binnenkort met bestaande technologie via open dataplatforms en API’s rechtstreeks in hun GIS-systemen opnemen.

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) heeft veel data en modellen beschikbaar waarmee je in 3D een goed beeld kunt geven van boven- en ondergrond en de samenhang hiertussen. Zo’n kaart gebruiken overheden en bedrijven als zij beslissingen moeten nemen bij opgaven als woningbouw, klimaatadaptatie en duurzame energie. Het kost veel tijd en moeite om deze geodata over te nemen in een GIS-systeem.

Het rijksprogramma Werk aan Uitvoering (WaU) heeft geld ter beschikking gesteld voor een project uitgevoerd door Kadaster en TNO/BRO voor 3D-voorzieningen voor geodata. Zo wordt het werken met 3D-data en -modellen voor een brede groep bedrijven en overheden laagdrempeliger.

Vanaf medio 2023 zullen de modellen GeoTOP, REGIS II, en datasets van grondwatermonitoringputten en de grondwaterstanden en sonderingen rechtstreeks in software te gebruiken zijn.

Hoe verder?

  • Webinar gebruik webomgeving

Op 15 juni a.s. organiseert de BRO een webinar, waarin zij live maar ook offline uitleg geven over de nieuwe webomgeving en hoe hier mee te werken. Opgeven kan via het webformulier(link naar andere website) op de BRO-website.

  • Workshops aanvullende wensen

In juni organiseert de BRO 2 workshops voor gebruikers uit de bouw-, water- en infrasector.  Zij kunnen  hun aanvullende wensen voor gebruik aangeven, maar ook functionele wensen zoals downloadmogelijkheden of de combinatie met eigen data.

  • Technische doorontwikkeling

Later dit jaar worden aanvullende functionaliteiten ontwikkeld, zoals het BRO-model DGM en boringen van bodem- en grondonderzoek.

Benieuwd naar dit project? Lees er meer over op de projectpagina BRO 3D services(link naar andere website).