Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Kwaliteit koppelingen stelsel basisregistraties uitgebreid

22/05/2023

De jaarlijkse kwaliteitsmeting van de koppelingen tussen basisregistraties is verder uitgebreid. Vanwege de doorontwikkeling van het stelsel van basisregistraties richting een federatief datastelsel.

Nieuw is de koppeling van het Handelsregister en de Basisregistratie Personen (BRP). Daarnaast is gekeken naar de koppelingen van personen (in de BRP) en organisaties (Handelsregister) uit de Basisregistratie Voertuigen. Ook deze nieuwe koppelingen scoren hoog qua volledigheid en juistheid.

Kwaliteitsmeting 2022

De kwaliteit van koppelingen tussen basisregistraties is voor de zevende keer gemeten. Koppelingen leggen verbanden tussen gegevens die in meerdere basisregistraties voorkomen. Gebruikers kunnen door die koppelingen gegevens uit meerdere basisregistraties voor eigen toepassingen combineren. De meting is uitgevoerd door het CBS in samenwerking met een aantal basisregistraties, ICTU en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Gebruik van gegevens

De jaarlijkse kwaliteitsmeting geeft een beeld van de consistentie van de koppelingen die door verschillende basisregistraties zijn gelegd. Dat betekent dat de meting inzicht geeft in hoe vaak gegevens zijn gekoppeld. En als gegevens zijn verbonden, in hoeverre de gegevens met elkaar overeenkomen. Daarnaast laat de meting ook trends zien. Hiermee kun je zien of de consistentie ten opzichte van voorgaande jaren zich verbetert. Bekijk het dashboard bij CBS.(link naar andere website)

Verbinding met data uit nieuwe registraties

Vanwege de ontwikkeling naar een federatief datastelsel(link naar andere website) zullen ook koppelingen met nieuwe registraties plaatsvinden. Om inzicht te krijgen in de bredere kwaliteit van gegevensverzamelingen is ditmaal gekeken naar de koppeling met personen in het Register van Onderwijsdeelnemers. De resultaten daarvan volgen later dit jaar. In 2021 stond in dit kader de kwaliteit van koppeling tussen aansluitingenregister van de energienetbedrijven (EAN) met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en vice versa centraal.

Meer informatie

  • Meer over koppelingen/verbindingen.