Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Grote meerderheid voor AI-wet in Europees Parlement

02/06/2023

 

Het Europees Parlement stemde onlangs over de nieuwe AI-wet(link naar andere website). Het voorstel kon op een grote meerderheid rekenen. De wet regelt dat kunstmatige intelligentie op een verantwoorde manier in Europa wordt gebruikt. Zo moeten AI-systemen veilig en transparant zijn. Daarnaast mogen algoritmes niet discrimineren of mensenrechten schenden.

Betrouwbaar en veilig

De stemming leverde 84 stemmen voor en 7 stemmen tegen op. Rapporteur Dragos Tudorache: “Het is voor het eerst in de wereld dat AI wordt gereguleerd. Dit betekent dat Europa de leiding kan nemen om mensen centraal te stellen bij het gebruik van AI. En dat we dat op een betrouwbare en veilige manier doen.”

Wat staat er in de wet?

De AI-wet gaat een aantal belangrijke zaken regelen.

  • Voor bepaalde systemen is geen ruimte in Europa. Denk aan computersystemen die het gedrag van burgers analyseren en hen op basis daarvan beoordelen.
  • Er komt een controle op het ontwerp van AI-systemen. Daarnaast gaat men kijken naar de impact op burgers.
  • Het moet voor burgers altijd duidelijk zijn wanneer ze met AI te maken hebben. Als ze bijvoorbeeld met een chatbot in gesprek zijn, moeten ze daarvan op de hoogte zijn.
  • Het indienen van klachten en krijgen van uitleg over AI-systemen moet makkelijker worden.
  • Bedrijven en ontwikkelaars moeten transparant zijn over het gebruik van kunstmatige intelligentie en duidelijk maken hoe de AI-systemen werken. Daardoor valt beter te achterhalen hoe de AI aan haar antwoorden komt en of die kloppen.

Vervolg

Volgende maand volgt een plenaire stemming in het Europees Parlement. Daarna beginnen de onderhandelingen tussen het Parlement en de Europese Raad over de precieze invulling van de AI-wet. Naar verwachting is er begin 2024 een definitieve overeenkomst.