Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Sluit aan op de Woo-index voor actieve openbaarmaking

29/06/2023

Vanaf 19 juni kunnen centrale en decentrale overheidsorganisaties aansluiten op de Woo-index. Hiermee kunnen zij verwijzen naar door henzelf gepubliceerde documenten. Zo kunnen zij voldoen aan een van de doelstellingen van de Wet open overheid: één centrale plek waar informatie van alle bestuursorganen vindbaar en doorzoekbaar is.

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid in werking getreden. Deze verplicht overheden om zoveel mogelijk informatie openbaar te maken. Deze openbaarmaking gaat stap voor stap.

Aansluiten op de Woo-index

Overheden die al informatie openbaar maken op hun website kunnen vanaf 19 juni aansluiten op de Woo-index. Hier kunnen burgers, onderzoekers, journalisten, wetenschappers en overige geïnteresseerden alle informatie op één plek vinden. Zo hoeven zij niet langer op zoek naar de informatie die zij nodig hebben op de vele websites in overheidsland.

De Woo-index is geen centrale opslagplaats, maar verwijst naar informatie die overheden al hebben gepubliceerd op hun websites. Een bestuursorgaan kan de URL’s van deze informatie invoeren in het Register van Overheidsorganisaties (ROO). De URL’s van documenten die al centraal worden gepubliceerd in bijvoorbeeld Staatscourant, Staatsblad, provinciaal blad, gemeenteblad en waterschapsblad vult KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties; ontwikkelaar van de Woo-index) al in en hoeven alleen te worden gecontroleerd.

Later dit jaar introduceert KOOP een zoekfunctie waarmee het mogelijk is binnen de documenten te zoeken.

Wat kan ik vast doen?

  • Maak een start met de actieve openbaarmaking van je informatie.
  • Sluit vanaf 19 juni aan op de Woo-index.

Meer weten?

Wil je meer weten over de ontwikkelingen rond de actieve openbaarmaking? Kijk dan op open-overheid.nl(link naar andere website) (informatie over beleid en aanpak) of koopoverheid.nl(link naar andere website) (informatie over de technische aspecten).