Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Wet digitale overheid

06/07/2023

De Wet digitale overheid regelt dat Nederlandse burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij de (semi-)overheid. Daarmee wordt bedoeld dat burgers elektronische identificatiemiddelen (eID) krijgen met een substantiële of hoge mate van betrouwbaarheid. Deze identificatiemiddelen geven publieke dienstverleners meer zekerheid over iemands identiteit. De wet stelt daarnaast open standaarden verplicht. Hiermee implementeert Nederland de Europese richtlijn over toegankelijkheid van overheidswebsites en apps.

Wat betekent de wet voor publieke dienstverleners?

De wet regelt dat publieke dienstverleners verplicht zijn om identificatiemiddelen van het betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’ of ‘hoog’ te gebruiken om toegang te geven tot online diensten waarbij deze betrouwbaarheidsniveaus van toepassing zijn (‘in de rede liggen’). De wet gaat gelden voor bestuursorganen en organisaties die door de wet worden aangewezen, zoals semi-publieke organisaties zoals zorgverzekeraars. Meer over toegang tot online dienstverlening.

Verwerking BSN

De wet biedt ook grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens in het authenticatieproces bij het geven van de digitale toegang tot publieke dienstverlening voor burgers en bedrijven. Een voorbeeld van zo’n persoonsgegeven is het burgerservicenummer.

Voor meer informatie  Wet digitale overheid Wet digitale overheid - Digitale Overheid