Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nieuw in onze NEDICTOR visie

14/09/2023

VIAG werd NEDICTOR! Wat is er nu specifiek veranderd? 

In de structuur hieronder zie je een aantal bekende zaken, maar nieuw is bijvoorbeeld het bedrijvenconsortium.  

Het bedrijvenconsortium is een kwartaalbijeenkomst met onze bedrijfsleden, waarin we wederzijds informatie uitwisselen over de ontwikkelingen bij gemeenten en in de leveranciersmarkt. 
Hiermee kunnen bedrijven ook duidelijk hun interesses en wensen naar NEDICTOR uiten. NEDICTOR stemt haar activiteiten – uiteraard vanuit een onafhankelijke positie – zo goed mogelijk af op de geuite wensen.  
 
Ook het stuurorgaan is nieuw. In het stuurorgaan brengen we stakeholders (ministeries, IMG, VNG, …) bij elkaar om hun projecten en ontwikkelingen te delen, die wij vanuit een NEDICTOR perspectief zullen belichten.  

Hier zal vooral naar samenwerking worden gezocht met de diverse organisaties, waarbij NEDICTOR de belangen van haar leden vertegenwoordigt. 
 
Heb je vragen over de structuur of eventuele deelname, aarzel niet om ons te contacteren via info@nedictor.nl. 

Type 

Omschrijving 

ALV 

Algemene ledenvergadering 

Bestuur 

Bestuur samengesteld uit de ALV 

Raad van Advies 

Raad samengesteld uit de regio’s/clusters 

Stuurorgaan 

Samen te stellen vanuit stakeholdermanagement (regievergadering) 

Regio/Clusters 

Te (her)definiëren) clusterwerking/regio’s (kwartaalbijeenkomst) 

Thematische werkgroepen  

Werkgroepen rond thema’s die in de werking van de leden van belang zijn 

Bedrijven-consortium  

Bedrijfsledenvergadering (per kwartaal) 

Interfaces   

Entiteiten met occasionele samenwerking