Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nieuw in onze NEDICTOR visie

21/09/2023

Wat is er nog meer veranderd in de NEDICTOR visie? In de statuten is opgenomen dat marktpartijen zich als Toegetreden Lid kunnen aansluiten bij de vereniging.


NEDICTOR onderkent vanaf nu vier niveaus van partnerships (bedrijfslidmaatschap) met bedrijfsleden: Brons, Zilver, Goud en Platinum, waarmee een differentiatie in rechten en contributie voor de Bedrijfsleden wordt gemaakt.

Dit bedrijfslidmaatschap heeft een duur van één jaar en vangt aan op de eerste van de maand waarop het lidmaatschap wordt aangegaan.
Het bedrijfslidmaatschap (contract) wordt telkens stilzwijgend verlengd met de periode van 1 jaar. De overeenkomst is schriftelijk aangetekend opzegbaar telkens tot 1 maand vóór de 31e december van het lopende jaar.

NEDICTOR biedt per contractvorm een afgepast scala aan faciliteiten/diensten. Daarnaast is er een puntenstelsel dat een bedrijfslid de mogelijkheid biedt om een aantal punten te besteden aan faciliteiten uit een menukaart.

Klik hier voor meer informatie.