Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

"LB365 en de Common Ground; nieuwe mogelijkheden voor de Nederlandse gemeenten?"

09/11/2023

LB365 stelt in Vlaanderen gemeenten in staat om samen innovatieve dienstverlening te organiseren. Gemeenten die deelnemen aan het project verzamelen informatie rond de interne softwarenoden per dienst. Daarna worden generieke componenten toegewezen aan de noden en verzameld in een software-architectuur.

In 2018 nam de gemeente Aalter de trekkersrol op zich. Momenteel nemen er 35 gemeenten deel aan het project, die samenwerken om hun diensten te digitaliseren. Denk hierbij aan een centraal klantenbeheersysteem, de koppeling hiervan met alle mogelijke authentieke bronnen (Rijksregister, KBO, …) en enkele horizontale digitale diensten voor de afhandeling van klachten en meldingen, postregistratie, vergader- en archiefbeheer, contractopvolging, etc.

Er worden voortdurend oplossingen gebouwd rond het gecentraliseerde dossier van de klant (burgers en ondernemers).
Met LB365 ben je als gemeente in staat om vanuit een klantgericht centraal beheer van dossiers, een verbeterde dienstverlening uit te bouwen. Gemeenten gingen hiervoor zelf collectief aan de slag, investeerden samen en hebben samen rond hun centraal klantendossier stapsgewijs gewerkt aan standaardisering en innovatieve dienstverlening binnen hun eigen werking. De steden/gemeenten die deelnemen aan het project komen op geregelde basis samen om noden, problemen en verwachtingen te bespreken m.b.v. aanbestedingen. Meer lezen? Klik hier.

Ligt hier een kans om op basis van het Common Ground gedachte goed ook in Nederland iets te starten?