Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Terugblik commissie Informatiesamenleving 29 februari 2024 

21/03/2024

De VNG-commissies Informatiesamenleving en Bestuur & Veiligheid vergaderden op donderdag 29 februari voor een deel gezamenlijk in het gemeentehuis De Bilt. Zij spraken onder andere over de cyberoefening ISIDOOR, cameratoezicht en de digitale agenda 2024-2028.  

Het is altijd een goede zaak als u vanuit de gemeentelijke werking uw eigen wethouder goed informeert en deze kan weer met de vertegenwoordiging in de commissie schakelen. 

Cyberoefening ISIDOOR  

Digitale dreigingen nemen toe, terwijl de weerbaarheid en bewustwording nog aandacht nodig hebben. Daarom is het goed om mogelijke cyberscenario’s te oefenen en daar lessen uit te trekken. Eind vorig jaar is een grootschalige cyberoefening uitgevoerd. Ruim 120 organisaties vanuit 12 publieke en private sectoren met meer dan 3000 personen deden mee. Geconstateerd werd dat de digitale en fysieke sector veel van elkaar verschillen bij een crisis. Dat zie je onder meer terug in de ‘taal’ die wordt gebruikt.   

 
Soevereiniteit digitale en online technologie  

De discussie over soevereiniteit is mede op gang gekomen door het principebesluit van de staatssecretaris van BZK om de domeinnaamextensie.gov.nl voor de rijksoverheid te gaan gebruiken. Daarmee zou een veilige interactie met inwoners tot stand komt, omdat mensen het herkennen. Een impactanalyse van VNG wijst uit dat het duur en tijdrovend is en de website en portalen van gemeenten niet veiliger worden. Daarnaast maakte het Nederlandse bedrijf SIDN onlangs bekend dat zij hun dienstverlening onderbrengen in een public cloud webserver van Amazon (AWS). SIDN beheert de domeinnamen .nl voor heel NL.  

De commissie ondersteunt het VNG-standpunt dat het risicovol is de soevereiniteit van deze cruciale diensten buiten de sturing van de Nederlandse overheid te brengen. Wij moeten de Nederlandse en Europese waarden koesteren. Belangrijk dat wij als gemeenten samen optrekken. Alleen dan hebben we een positie tegenover grote Amerikaanse en Chinese bedrijven.   

 
Principes cameratoezicht handhaving openbare orde  

De VNG is gestart met ‘Werkgroep 151c’. Hierin werken gemeenten en politie samen aan een eenduidige interpretatie van het artikel 151c van de Gemeentewet. Dit artikel geeft de burgemeester de bevoegdheid om voor handhaving van de openbare orde camera’s in te zetten en het beschrijft de rol van de politie bij de inzet. De samenwerking heeft geleid tot een set van ‘10 gezamenlijke principes’ voor de inzet van cameratoezicht. De werkgroep werkt nog handreikingen uit.   

Verder ontvingen de commissieleden de voortgang en het Programmaplan Agenda Digitale Veiligheid ter kennisneming. Ook stonden nog NIS2 en het onderwerp ‘slimme deurbellen’ op de gezamenlijke agenda.  
 

Digitale Agenda 2024-2028  

De hoofdboodschappen van de Digitale Agenda worden met de commissieleden gedeeld evenals de opzet/invulling. We zien een verschuiving van agendasettend naar meer werken vanuit eigen kracht en krachten bundelen. Vanuit één sterke bestuurslaag. De commissieleden kunnen zich goed vinden in deze lijn. In april spreekt de commissie verder over de Digitale Agenda. 
 
 

Overige onderwerpen  

De volgende onderwerpen passeren ook nog de revue: Rapport van de enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening, Audit Wet politiegegevens WPg kostenbeheersing gemeenten, Common Ground en NL2040.