Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Vlaamse project LB365 aan het woord tijdens Themamiddag op 11 april 2024

29/03/2024

Het Vlaamse project LB365 stelt besturen in staat om samen innovatieve dienstverlening te organiseren. Besturen die deelnemen aan het project verzamelen informatie rond de interne softwarenoden per dienst. Daarna worden generieke componenten toegewezen aan de noden en verzameld in een software-architectuur. 

Momenteel nemen er al heel wat besturen deel aan het project en werken zo samen om hun diensten te digitaliseren en een middoffice uit te bouwen. Denk hierbij aan een centraal klantenbeheersysteem, de koppeling hiervan met alle mogelijke authentieke bronnen (Rijksregister, KBO …) en horizontale digitale diensten voor de afhandeling van klachten en meldingen, postregistratie, vergaderbeheer, contractopvolging, vergunningen, evenementenloket, … 

Er worden voortdurend oplossingen gebouwd rond het gecentraliseerde dossier van de klant (burgers en ondernemers). 

Met LB365 ben je als lokaal bestuur in staat om vanuit een klantgericht centraal beheer van dossiers een verbeterde dienstverlening uit te bouwen. Lokale besturen gaan hiervoor zelf collectief aan de slag, investeren samen en werken stapsgewijs samen rond hun centraal klantendossier aan standaardisering en innovatieve dienstverlening binnen hun eigen werking. 

De steden/gemeenten die deelnemen aan het project komen op geregelde basis samen om noden, problemen en verwachtingen te bespreken m.b.v. aanbestedingen. Onze Vlaamse zusterorganisatie V-ICT-OR begeleidt hen en stelt actief oplossingen voor. 
Op onze themadag op 11 april vertellen zij meer over dit project.

U kan zich nog steeds HIER inschrijven als Lid 

en HIER als Niet-Lid