Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

De positieve rol van het Overheidsloket tussen overheidsdiensten in Enschede

02/04/2024

Het Overheidsloket, gelanceerd als onderdeel van het programma 'Inrichten overheidsbrede loketten', heeft sinds maart 2023 een centrale rol gespeeld bij het bieden van ondersteuning aan inwoners die te maken hebben met complexe vragen en problemen die verschillende overheidsinstanties betreffen.

Door de nauwe samenwerking met diverse overheidsorganen, zoals het UWV, DUO en SVB, hebben de medewerkers van het loket de mogelijkheid om burgers snel en efficiënt te helpen bij het vinden van oplossingen voor hun problemen. Deze persoonlijke benadering wordt sterk gewaardeerd door de gemeenschap, waarbij directe hulp en ondersteuning als een ve
rademing wordt ervaren.
Op één jaar tijd heeft het loket een 600tal mensen vlot kunnen helpen hierdoor.

Het feit dat het Overheidsloket gevestigd is in het Stadskantoor van Enschede, te midden van andere overheidsinstanties, bevordert de samenwerking en communicatie tussen verschillende diensten. Een 15-tal KCC-medewerkers zijn in dit departement aan het werk en dragen bij aan een naadloze afhandeling van zaken en een verhoogde efficiëntie in de dienstverlening aan burgers
Naast de fysieke locatie in het Stadskantoor is het Overheidsloket ook beschikbaar op andere plaatsen in de stad via de bestaande Wijkwijzers. Dit zorgt voor een verhoogde toegankelijkheid van de dienstverlening en zorgt ervoor dat hulp beschikbaar is op verschillende plekken binnen de gemeenschap.

Het programma 'Inrichten overheidsbrede loketten', dat gestart is vanuit Werk aan Uitvoering en gecoördineerd door BZK Dienstverlening, streven naar het verbeteren van samenwerking tussen overheidsinstanties door directe communicatielijnen op te zetten. Niet enkel in Enschede richt men het programma van fysieke loketten in, maar ook in de gemeenten Utrecht, Amsterdam en Hoorn bij WerkSaam West-Friesland.
Hieronder meer info te vinden over het programma Overheidsbrede loketten en andere samenwerkingen tussen overheden:

 

Het volledig artikel via deze link.