Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Goed digitaal toegankelijke gemeentesites- en apps fors gegroeid.

02/07/2024

Van alle overheidswebsites en -apps in het Dashboard DigiToegankelijkheid voldoet 39 procent aan de wet voor digitale toegankelijkheid. Dat is 22,5 procent meer dan een jaar eerder, zo blijkt uit de eerste Jaarmonitor Digitale Toegankelijkheid 2023. Het aantal toegankelijkheidsverklaringen van gemeentelijke websites en apps nam ruim 62,5 procent toe in vergelijking met het jaar ervoor.

De cijfers voor de eerste Jaarmonitor Digitale Toegankelijkheid 2023 komen uit het Dashboard DigiToegankelijk. Hierin publiceren overheidsorganisaties hun verklaringen, die toont in hoeverre de organisatie al toegankelijk is als het om hun digitale kanalen gaat. Dat kan variëren van een A-status (als een middel volledig aan de wet voldoet) tot en met E-status (waarbij er nog geen verklaring is).

4 op de tien overheidssites en apps voldoet

In het dashboard stonden eind vorig jaar in totaal 8974 sites en apps genoteerd. Eind 2023 voldeed bijna 40 procent van alle overheidswebsites en -apps in het dashboard aan de wet, zo blijkt uit de monitor. Dat is 22,5 procent meer dan het jaar ervoor. Het gaat hierbij om de digitale middelen die een status A, B of C hebben. Het aantal toegankelijkheidsverklaringen groeide met 42 procent ten opzichte van het jaar ervoor. ‘De stijging laat zien dat er op veel plekken hard wordt gewerkt aan digitale toegankelijkheid,’ aldus de makers van de monitor.

Toegankelijkheidsverklaringen gemeenten

Het aantal toegankelijkheidsverklaringen van gemeenten groeide vorig jaar naar 2929. Dat zijn 1125 extra verklaringen en een stijging van 62,4 procent. De verklaringen die voldoen aan de wettelijke verplichting groeide met 40,4 procent ten opzichte van 2022. 

Ook zijn naar aanleiding van de inventarisatiecampagne van DigiToegankelijk 2574 websites en apps zonder toegankelijkheidsverklaring toegevoegd aan het dashboard. Deze hebben een E-status.

De VNG ondersteunt gemeenten in het verbeteren van de digitale toegankelijkheid. Gemeenten kunnen ook hulp krijgen van het Aanjaagteam digitale toegankelijkheid.

‘Nog veel stappen zetten’

In Nederland kunnen 4,5 miljoen mensen niet goed meedoen in de digitale samenleving, aldus de makers van de jaarmonitor. Ook voor hen moeten digitale kanalen van overheden toegankelijk, begrijpelijk en gebruiksvriendelijk zijn. ‘De jaarmonitor laat zien dat de overheid daarvoor nog veel stappen moet zetten.’ In 2024 worden overheden daarom opnieuw gestimuleerd het beheer van hun sites en apps op orde te krijgen. Kanalen met status D en E moeten bijvoorbeeld overgaan naar status A, B of C.

 

 

-/-

BRON/SOURCES