Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Ontbijtsessie 'twee jaar wet open overheid'.

09/07/2024

Twee jaar na de invoering van de Wet open overheid (Woo) besprak gespreksleider Bas Eenhoorn op 23 mei jl., samen met Alexandra van Huffelen, staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, met een keur aan tafelgasten de stand van zaken omtrent de informatiehuishouding van de overheid, actieve openbaarmaking en de (informatie)relatie met de burger.

In het gezelschap van ook staatssecretaris Fleur Gräper-van Koolwijk van Cultuur en Media, werd in de Centrale Bibliotheek Den Haag de Transparantieprijs ‘Over Informatie Gesproken 2024’ uitgereikt aan de gemeente Hoeksche Waard.

 

Het programma:

  • Waar staan we met de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken
    Tafelgast: Frank van Ierssel, voorzitter MCOIG.

  • In gesprek over het Meerjarenplan Openbaarheid en Informatiehuishouding Rijksoverheid van BZK en OCW en de reactie daarop van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. De overhandiging van het ACOI-rapport door vicevoorzitter Martin Berendse aan staatssecretaris Gräper en VNG-commissielid Erik Prins.

  • 2 jaar Woo: casuïstiek en aanpak
    Tafelgasten: kritisch Woo-verzoekindiener Daan Rijsenbrij, Shadi Pashaei (Woo-regisseur BZK), Tanja van Burgel (directeur concerndirectie Informatievoorziening en Openbaarmaking MinFin), Jolein Baidermann( plv directeur Open Overheid).

  • Informatierelatie burger-overheid onder de loep
    Tafelgasten: Erna Ruijer (Universiteit Utrecht), Marianne van den Anker (Ombudsman Rotterdam-Rijnmond), Peter Rijsdijk (SchuldHulpMaatje).

 

Ontdek HIER hoe het LIVE verliep

Lees HIER het verslag van de bijeenkomst

 

 

-/-

BRON/SOURCES